Skip Navigation

SITEMAP

회사소식

CLIENT_회사소식 게시판 상세페이지

게시글 내용 상세보기 페이지입니다.
포항장원초등학교 교수학습도움센터 연수실시 조회수 3917
작성자 관리자 작성일 2005-04-01 21:56
첨부파일 첨부파일이 없습니다.

포항장원초등학교에서는 2005년 교수학습도움센터
예산을
배정받아 효율적인 교수학습도움센터 운영을 하고자
하여 k2web
class
 연수를 실시
하였습니다.
연수에 참석해 주신 모든 선생님들께 깊은 감사를 드립니다

일시: 2005년 4월1일
장소 :
컴퓨터실
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/6E41AA84547240FF93A890160956AF38_001.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/6E41AA84547240FF93A890160956AF38_002.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/6E41AA84547240FF93A890160956AF38_003.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/6E41AA84547240FF93A890160956AF38_004.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/6E41AA84547240FF93A890160956AF38_005.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/6E41AA84547240FF93A890160956AF38_006.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/6E41AA84547240FF93A890160956AF38_007.jpg"
align=baseline border=0>
src="http://com.k2web.co.kr/wiz/contents/board/editor/CodyImg/6E41AA84547240FF93A890160956AF38_008.jpg"
align=baseline border=0>